Είδος αγγελίας

Βρέθηκε στο δρόμο φοβισμενη από τα αυτοκίνητα και πολύ πεινασμενη!Φαίνεται να είναι από σπιτι !

 ΒΡΕΘΗΚΕ - Μοιάζει χαμένο